Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 25 26 27 ... 53 
Uchwała Nr XXXVII/246/13

Uchwała Nr XXXVII/246/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-01-02 11:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-01-02 11:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-01-02 11:59
Uchwała Nr XXXVII/245/13

Uchwała Nr XXXVII/245/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na  darowiznę nieruchomości
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-16 13:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 13:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 13:00
Uchwała Nr XXXVII/244/13

Uchwała Nr XXXVII/244/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 listopada  2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na  darowiznę nieruchomości

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-16 12:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:53
Uchwała Nr XXXVII/243/13

Uchwała Nr XXXVII/243/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXI/187/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-16 12:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:51
Uchwała Nr XXXVII/242/13

Uchwała Nr XXXVII/242/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-16 12:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:50
Uchwała Nr XXXVII/241/13

Uchwała Nr XXXVII/241/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2013
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-16 12:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-12-16 12:38
Uchwała Nr XXXVI/240/13

Uchwała Nr XXXVI/240/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XX/119/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2. POKL oraz zapewnienia pokrycia wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:42
Uchwała Nr XXXVI/239/13

Uchwała Nr XXXVI/239/13 Rady Powiatu w Przeworsku z dnia 29 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w  Przeworsku
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:41
Uchwała Nr XXXVI/238/13

Uchwała Nr XXXVI/238/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:39
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:39
Uchwała Nr XXXVI/237/13

Uchwała Nr XXXVI/237/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:38
Uchwała Nr XXXVI/236/13

Uchwała Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2013
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:37
Uchwała Nr XXXV/235/13

Uchwała Nr XXXV/235 /13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2013
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:36
Uchwała Nr XXXV/234/13

Uchwała Nr XXXV/234/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przekazania w zarząd Gminie Adamówka drogi powiatowej Nr P1252R granica powiatu - Cieplice Dolne – Cieplice Górne w zakresie pełnienia funkcji  inwestora
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:17
Uchwała Nr XXXV/233/13

Uchwała Nr XXXV/233/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Gminie Adamówka pomocy finansowej
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:16
Uchwała Nr XXXV/232/13

Uchwała Nr XXXV/232/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Jarosławskim, Gminą Przeworsk i Gminą Tryńcza na realizację przedsięwzięcia pn: „ Poprawa dostępności dróg powiatowych do drogi krajowej Nr. 77 poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych NrP1580R Gorliczyna – Wólka Pełkińska, Nr P1578R Jagiełła p/wieś, P1574R Sieniawa – Gorzyce wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów ”w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:15
Uchwała Nr XXXV/231/13

Uchwała Nr XXXV/231/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zobowiązania Powiatu Przeworskiego do zabezpieczenia w budżecie na rok 2014 środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:14
Uchwała Nr XXXV/230/13

Uchwała Nr XXXV/230/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXI/187/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:13
Uchwała Nr XXXV/229/13

Uchwała Nr XXXV/229/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:12
Uchwała Nr XXXV/228/13

Uchwała Nr XXXV/228/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:11
Uchwała Nr XXXV/227/13

Uchwała Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Leżachów Osada
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:10
Uchwała Nr XXXV/226/13

Uchwała Nr XXXV/226/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonych w mieście Przeworsk Obręb nr 1
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:09
Uchwała Nr XXXV/225/13

Uchwała Nr XXXV/225/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonych w mieście Przeworsk Obręb nr 1
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:08
Uchwała Nr XXXV/224/13

Uchwała Nr XXXV/224/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:06
Uchwała Nr XXXV/223/13

Uchwała Nr XXXV/223/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  26  września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:05
Uchwała Nr XXXV/222/13

Uchwała Nr XXXV/222/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczególnych zasad udzilania i rozliczania doatcji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz trybu i zakresu prawidłowosci ich wykorzystania

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:04
Uchwała Nr XXXV/221/13

Uchwała Nr XXXV/221/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany w składzie stałych Komisji ds. Zdrowia Edukacji , Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:03
Uchwała Nr XXXV/220/13

Uchwała Nr XXXV/220/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  26 września 2013 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:02
Uchwała Nr XXXV/219/13

Uchwała Nr XXXV/219/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 13:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 13:01
Uchwała Nr XXXV/218/13

Uchwała Nr XXXV/ 218 /13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 września  2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-11-14 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 12:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-14 12:59
Uchwała Nr XXXIV/217/13

Uchwała Nr XXXIV/217/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXI/187/13 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-07-26 09:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-07-26 09:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-07-26 09:58
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 01 października 2023r. 14:16:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.