Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 48 
Uchwała Nr XXVII/278/21
Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:10
Uchwała Nr XXVII/277/21
Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/276/21
Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/275/21
Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:08
Uchwała Nr XXVII/274/21
Uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:07
Uchwała Nr XXVII/273/21
Uchwała Nr XXVII/273/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:05
Uchwała Nr XXVII/272/21
Uchwała Nr XXVII/272/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:04
Uchwała Nr XXVII/271/21
Uchwała Nr XXVII/271/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/222/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:04
Uchwała Nr XXVII/270/21
Uchwała Nr XXVII/270/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:02
Uchwała Nr XXVII/269/21
Uchwała Nr XXVII/269/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:01
Uchwała Nr XXVII/268/21
Uchwała Nr XXVII/268/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:00
Uchwała Nr XXVI/267/21
Uchwała Nr XXVI/267/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/222/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:09
Uchwała Nr XXVI/266/21
Uchwała Nr XXVI/266/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w m. Przeworsk, Obręb nr 4
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:07
Uchwała Nr XXVI/265/21
Uchwała Nr XXVI/265/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:05
Uchwała Nr XXVI/264/21
Uchwała Nr XXVI/264/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:02
Uchwała Nr XXVI/263/21
Uchwała Nr XXVI/263/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, które funkcjonują na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:00
Uchwała Nr XXVI/262/21
Uchwała Nr XXVI/262/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:58
Uchwała Nr XXVI/261/21
Uchwała Nr XXVI/261/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:56
Uchwała Nr XXVI/260/21
Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:31
Uchwała Nr XXVI/259/21
Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:29
Uchwała Nr XXVI/258/21
Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:26
Uchwała Nr XXVI/257/21
Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:24
Uchwała Nr XXV/256/21
Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 15:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 15:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:09
Uchwała Nr XXV/255/21
Uchwała Nr XXV/255/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1606 R
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 15:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 15:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:09
Uchwała Nr XXV/254/21
Uchwała Nr XXV/254/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg:
1. Nr  1585 R, m. Przeworsk – ul. Niepodległości 
2. Nr  1589 R, m. Przeworsk – ul. Dynowska 
3. Nr  1599 R, m. Przeworsk – ulica Kasprowicza
4. Nr  1597 R, m. Przeworsk – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
5. Nr  1598 R, m. Przeworsk – ul. Tkacka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 15:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:09
Uchwała Nr XXV/253/21
Uchwała Nr XXV/253/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Przeworskiego” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 14:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 15:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:09
Uchwała Nr XXV/252/21
Uchwała Nr XXV/252/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach II naboru wniosków w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 14:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 14:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:08
Uchwała Nr XXV/251/21
Uchwała Nr XXV/251/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-07 14:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-07 14:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:08
Uchwała Nr XXIV/250/21
Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 16:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 16:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 16:18
Uchwała Nr XXIV/249/21
Uchwała Nr XXIV/249/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 16:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-07 13:22