Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 50 
Uchwała Nr 233/85/21
Uchwała Nr 233/85/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności faktycznych i prawnych związanych z usługami brokerskimi
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 10:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:12
Uchwała Nr 232/85/2021
Uchwała Nr 232/85/2021 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 10:11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:11
Uchwała Nr 231/85/21
Uchwała Nr 231/85/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 10:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:10
Uchwała Nr 230/85/21
Uchwała Nr 230/85/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 10:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:09
Uchwała Nr 229/84/21
Uchwała Nr 229/84/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 10:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 10:08
Uchwała Nr 228/83/21
Uchwała Nr 228/83/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:52
Uchwała Nr 227/83/21
Uchwała Nr 227/83/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:51
Uchwała Nr 226/83/21
Uchwała Nr 226/83/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:50
Uchwała Nr 225/83/21
Uchwała Nr 225/83/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:49
Uchwała Nr 224/83/21
Uchwała Nr 224/83/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:47
Uchwała Nr 223/82/21
Uchwała Nr 223/82/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:46
Uchwała Nr 222/82/21
Uchwała Nr 222/82/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:45
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:45
Uchwała Nr 221/82/21
Uchwała Nr 221/82/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:44
Uchwała Nr 220/82/21
Uchwała Nr 220/82/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:43
Uchwała Nr 219/82/21
Uchwała Nr 219/82/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:41
Uchwała Nr 218/81/21
Uchwała Nr 218/81/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pt. „Akrobatyka Sportowa dla Wszystkich”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:39
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:39
Uchwała Nr 217/81/21
Uchwała Nr 217/81/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego  oraz informacje o wykonaniu  planu finansowego 
SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:38
Uchwała Nr 216/81/21
Uchwała Nr 216/81/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:36
Uchwała Nr 215/81/21
Uchwała Nr 215/81/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2022 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:35
Uchwała Nr 214/79/21
Uchwała Nr 214/79/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 199/75/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na przejazdy turystyczne Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Łopuszka Mała (zalew) – Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:33
Uchwała Nr 213/79/21
Uchwała Nr 213/79/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:32
Uchwała Nr 212/79/21
Uchwała Nr 212/79/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:31
Uchwała Nr 211/79/21
Uchwała Nr 211/79/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:30
Uchwała Nr 210/79/21
Uchwała Nr 210/79/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:29
Uchwała Nr 209/78/21
Uchwała Nr 209/78/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:28
Uchwała Nr 208/78/21
Uchwała Nr 208/78/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:26
Uchwała Nr 207/77/21
Uchwała Nr 207/77/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:25
Uchwała Nr 206/77/21
Uchwała Nr 206/77/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:23
Uchwała Nr 205/77/21
Uchwała Nr 205/77/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku upoważnienia do kontroli rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:22
Uchwała Nr 204/77/21
Uchwała Nr 204/77/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030” oraz „Diagnozy społeczno-gospodarczej dla Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-04 09:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-04 09:21
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2021r. 06:54:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.